Om Tjodareik

Til hovedsiden

Oppdatert
14. juni 2017

Bloggeren:
Hva vil virkningene være om Norge følger anbefalingen fra NATO om å øke forsvarsbevilgningen til 2 % av BNP innen 2024? En studie viser et tydelig resultat. 


Nils Holme
Kontakt Nils