Om Tjodareik

Til hovedsiden

Oppdatert
18. februar 2019

Bloggeren:
Konfiktene rundt Huawei har hyt skadepotensial. Jeg bringer en gjentagelse.


Nils Holme
Kontakt Nils