Elitenes forfall
Markering av holdning overskygger gjennomførbar politikk.
"Det er politisk" blir passord ut av fornuftens og rimelighetens verden.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++