Situasjonsbestemt
Omstendighetene er en viktig faktor i beslutninger. Oppslutningen om en sommerfest påvirkes av været når påmeldingsfristen utløper.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++